لطفا کمی صبر کنید

معاون پارلمانی رئیس جمهور روز خبرنگار را تبریک گفت

معاون پارلمانی رئیس جمهور فرارسیدن ۱۷ مرداد ماه، روز خبرنگار را تبریک گفت.