لطفا کمی صبر کنید

ملت یادتون هست تهران خراب‌آباد بود؟!

از آنجا که در این ۱۲ سال تهران با گسترش مترو، شبکه بزرگراهی، اتوبوس تندرو، بوستان و کمربند سبز و...بیش از هر چیز دیگری به یک ویرانه شبیه شده است! لازم دانستیم شما را در جریان جزئیات این اتفاق بگذاریم.