لطفا کمی صبر کنید

استقبال ایران از بازگشت سفیر دوحه به تهران

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: جمهوری اسلامی ایران از هر گام سازنده و مثبت همسایگان برای بهبود و ارتقاء روابط فی مابین همواره استقبال کرده و بدان ارج می نهد.