لطفا کمی صبر کنید

طوفان شن در جنوب شرق کشور

کارشناس سازمان هواشناسی گفت :تا روز شنبه با افزایش سرد باد در جنوب شرق کشور شاهد حرکت شن های روان خواهیم بود.