لطفا کمی صبر کنید

وزیر انگلیسی: برکناری قذافی فاجعه بود!

وزیر امور خارجه انگلیس که به لیبی سفر کرده بود، برکناری معمر قذافی را یک فاجعه برای مردم این کشور توصیف کرد.