لطفا کمی صبر کنید

تهديد حريم خصوصي مردم در روزگار جهانی شدن

يکي از مؤلفه‌هاي مهم امنيتي در دوران جديد در روابط بين‌المللي، تهديدات سايبري و سوءاستفاده از شبکه‌هاي ارتباط مجازي است.