لطفا کمی صبر کنید

فاصله ایران در عرصه کوانتوم با دیگر کشورها کم است

رئیس سازمان انرژی اتمی اظهار داشت: فاصله ایران در عرصه فناوری کوانتومی با سایر کشورها فاصله دوری نیست.