لطفا کمی صبر کنید

رسیدگی به پرونده "نشریه رمز عبور" و " سایت جهان نیوز" به آینده موکول شد

ایلنا: سخنگوی هیات منصفه دادگاه مطبوعات از رسیدگی به پرونده "نشریه رمز عبور" و " سایت جهان نیوز" خبر داد.