لطفا کمی صبر کنید

رایزنی غیر مستقیم با عربستان برای پیگیری وضعیت صیادان بوشهری

مدیرکل امور مرزی وزارت کشور گفت: تعامل غیر مستقیمی با دولت عربستان برای پیگیری وضعیت صیادان بوشهری صورت گرفته است.