لطفا کمی صبر کنید

یارانه اقشار پُر درآمد حذف شود/طبقه اشراف مسئولان ایجاد نشود

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) خواستار حذف یارانه اقشار پر درآمد و افزایش یارانه اقشار کم‌ درآمد شد.