لطفا کمی صبر کنید

راه‌اندازی قرارگاه مهارت‌آموزی کارکنان وظیفه در ستادکل نیروهای مسلح

رئیس ستادکل نیروهای مسلح با تاکید بر ضرورت تغییر نگاه به خدمت سربازی از آغاز به کار قرارگاه مهارت‌آموزی کارکنان وظیفه در ستادکل خبر داد.