لطفا کمی صبر کنید

کشف رسوب مواد هسته‌ای ذوب شده در فوکوشیما

کارشناسان پس از بررسی تصاویر به دست آمده از یک ربات زیر آب در منطقه فوکوشیما می‌گویند که رسوب موجود در این آب‌ها احتمالا مواد هسته‌ای ذوب شده است.