لطفا کمی صبر کنید

دولت مجاز به ترویج کتابت قرآن کریم به رسم‌الخط مفاخر ملی شد

نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای، دولت را مجاز کردند در ترویج فرهنگ قرآنی برای چاپ و اهدای قرآن کریم از اعتبارات دولتی، کتابت‌های برجسته مفاخر ملی مانند مرحوم میرزا احمد نیریزی را مورد حمایت و ترویج قرار دهند.