لطفا کمی صبر کنید

هجدک در کرمان لرزید

زلزله ای به بزرگی 3.9 هجدک از توابع کرمان را لرزاند.