لطفا کمی صبر کنید

استقرار هوای گرم تا پایان هفته در استان زنجان

کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی استان زنجان گفت: دمای هوای این استان طی 2 روز آینده نیز تا حدودی افزایش یافته و همچنان هوا گرم مستقر خواهد شد.