لطفا کمی صبر کنید

قدرت دفاعی کشور بر پایه حمایت مردم است

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت: قدرت دفاعی کشور بر پایه قدرت مردم و حمایت آنها از نیروهای مسلح است.