لطفا کمی صبر کنید

در گزارش پلاسکو به مسئله مدیریت بحران اشاره نشده است

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس با اشاره به سختی کار آتشنشانان گفت: اگر حادثه پلاسکو اتفاق نمی افتاد کسی برای این همه کار و سختی آتشنشانان قیافه نمی گرفت.