لطفا کمی صبر کنید

رئیس جمهور فراری یمن وارد فرودگاه عدن شد

پس از ورود عبد ربه منصور هادی رئیس جمهور فراری یمن به فرودگاه شهر عدن تجهیزات نظامی سنگینی در اطراف این فرودگاه مستقر شده است.