لطفا کمی صبر کنید

اعمال محدودیت‌های ترافیکی روز عرفه

همزمان با برگزاری دعای پر فیض عرفه در گلستان شهدا خیابان سجاد به سمت خیابان سپهسالار و میدان بسیج به سمت گلستان شهدا مسدود می شود و شهروندان می توانند از مسیرهای جایگزین مانند خیابان های ارباب، فیض و مصلی استفاده کنند.