لطفا کمی صبر کنید

ذوالقدر خبر داد: آمادگی ایران برای برگزاری نشست بررسی وضعیت زنان در کشورهای آسیایی

رییس هیات ایرانی بین‌المجالس آسیایی از آمادگی و تلاش مجلس ایران برای برگزاری نشست در سال ۲۰۱۸ در ایران با هدف بررسی وضعیت زنان در کشورهای آسیایی خبر داد.