لطفا کمی صبر کنید

عصبانیت نماینده محیط زیست از پاسخ‌های مستدل یک منتقد محصولات تراریخته روی آنتن زنده: به من نارو زدید، نگفته بودید این آقا هم روی خط می‌آید!