لطفا کمی صبر کنید

دود سیاه در روابط آمریکا و روسیه

تنش های دیپلماتیک میان آمریکا و روسیه بالا گرفته است. تنش هایی که می تواند خوشبینی ها نسبت به بهبود روابط دو کشور در دوران ریاست جمهوری ترامپ را تبدیل به ناامیدی کند.