لطفا کمی صبر کنید

نشست اضطراری برای بررسی پرونده کره شمالی

شورای امنیت سازمان ملل فردا به درخواست فرانسه، انگلیس، ژاپن و کره جنوبی، نشستی اضطراری برای بررسی آزمایش اتمی جدید کره شمالی برگزار خواهد کرد.