لطفا کمی صبر کنید

شرایط امروز منطقه به نفع محور مقاومت است

وزیر دفاع با اشاره به تلاش‌های کشورهای غربی در زمینه ناامن کردن منطقه، گفت: شرایط امروز به نفع محور مقاومت است.