لطفا کمی صبر کنید

هدف اصلی وزارت ارتباطات رفع مشکل بیکاری در کشور است

ری- وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: هدف اصلی وزارت ارتباطات رفع مشکل بیکاری در کشور است.