لطفا کمی صبر کنید

ساداتی‌نژاد: استانداردهای آموزشی باید در سطح کشور یکسان باشد

یک عضو کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: متولی ساماندهی امور مربوط به نظام آموزشی و همچنین نظارت موثر بر موسسات آموزشی وزارت آموزش و پرورش است.