لطفا کمی صبر کنید

چه کسی الگوی دختران ایرانی است؟

امروز شما باید پاسخگوی اعتمادی که به برخی کردید و مسیری که اشتباه رفتید باشید. امروز باید پاسخ بدهید که چرا الگوی دختران کشورمان را از فاطمه معصومه (س) به یک بازیگر و مجری تنزل دادید. به فردی که هرلحظه امکان لغزش دارد.