لطفا کمی صبر کنید

وزیر کشور با تأسیس شهرداری در بخش خاوران شهرستان ری موافقت کرد

وزیر کشور در نامه‌ای به استاندار تهران با تأسیس شهرداری در بخش خاوران شهرستان ری موافقت کرد.