لطفا کمی صبر کنید

آداب گفتگو و سخن گفتن/ در سخن گفتن لجاج نکند/ در راست و دروغ مخالفت نکند