لطفا کمی صبر کنید

پاسخ غیرهسته‌ای؛ پادزهر تحریم غیرهسته‌ای