لطفا کمی صبر کنید

میراث‌دار آیت‌الله صدر، در مسند قدرت می‌نشیند؟

برخی گمانه زنی حاکی از آن است که آخرین بازمانده خاندان صدر، سکان حکومت در عراق را به دست می گیرد.