لطفا کمی صبر کنید

دستور برچیدن تدابیر امنیتی ویژه محافظت از آسانژ

لنین مورنو، رئیس جمهور اکوادور دستور برچیدن تدابیر امنیتی مضاعفی که برای حفاظت از جولیان آسانژ، بنیانگذار ویکی لیکس در محل سفارت این کشور در پایتخت انگلیس اجرا شده بود، داده است.