لطفا کمی صبر کنید

کدخدایی: عضو موثری را در شورای نگهبان از دست دادیم

سخنگوی شورای نگهبان در مراسم تشییع مرحوم علیزاده گفت: ما عضو موثری را در شورای نگهبان از دست دادیم و از وجودش محروم شدیم.