لطفا کمی صبر کنید

امیرعبداللهیان: زمان به نفع رژیم صهیونسیتی نیست

حسین امیرعبداللهیان تاکید کرد: زمان به نفع رژیم صهیونسیتی نیست.