لطفا کمی صبر کنید

ابراهیمیان : مرحوم علیزاده نقش پررنگی در اتخاذ تصمیمات مهم کشور داشت

یک عضو حقوقدان شورای نگهبان گفت: مرحوم علیزاده باسابقه ترین عضو شورای نگهبان بود و نقش پررنگی در اتخاذ تصمیمات مهم کشور داشت.