لطفا کمی صبر کنید

خودداری وزیر اطلاعات از پاسخگویی درباره مدیران دو تابعیتی‌

وزیر اطلاعات در پاسخ به سوالی درباره وجود مدیران دو تابعیتی، از پاسخگویی به این سئوال خودداری کرد.