لطفا کمی صبر کنید

عمل به تعهدات برجام از سوی ایران پیش از تعهدات غرب خلاف خطوط قرمز رهبری بود

کارشناس مسائل بین‌الملل گفت: ایران به تمام تعهدات خود در برجام پیشاپیش عمل کرد در حالی که این روش نیز خلاف خطوط قرمزی بود که رهبری ترسیم کرده بودند.