لطفا کمی صبر کنید

آیت الله جنتی بر سر پیکر قائم مقام خود

دبیر شورای نگهبان بر سر پیکر قائم‌مقامش حضور یافت.