لطفا کمی صبر کنید

کارکنان وظیفه یکی از ارکان مهم نظام جمهوری اسلامی ایران هستند

ایلنا: فرمانده پایگاه پشتیبانی ناوگان جنوب نیروی دریایی ارتش گفت: در دریاهایی ماموریت انجام می‌دهیم که تاقبل از سال ۸۸ حضور ما در آن ها چه برای دوستان و چه برای دشمنان غیر قابل باور بود.