لطفا کمی صبر کنید

آماده تعامل گسترده با جهان هستیم

ایلنا: رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری تاکید کرد: امروز ضمن تثبیت حقوق خود در صنعت هسته‌ای صلح‌آمیز، آماده تعامل گسترده با جهان هستیم.