لطفا کمی صبر کنید

ساماندهی موسسات مالی و اعتباری باید با اقدام هر ۳ قوه انجام شود

عضو شورای پول و اعتبار گفت: درباره ساماندهی موسسات مالی و اعتباری باید هر ۳ قوه به طور هماهنگ حرکت کرده و هماهنگ باشند.