لطفا کمی صبر کنید

تغییر سبک زندگی، راه خروج از بحران آب

در کشوری زندگی می‌کنیم که در کمربند خشک جهان واقع شده؛ میانگین بارش‌ها در این منطقه یک سوم میانگین جهانی است و تبخیر نیز دست‌کم بیشتر از 50 درصد از میانگین جهانی است.