لطفا کمی صبر کنید

قطره‌ها را پاس بداریم

مرجان بر اثر یک سانحه دچار سوختگی شده است. پزشک به او گفته هر روز باید دوش بگیرد تا زودتر بهبود یابد، اما یک روز وقتی روی زخم‌های خود صابون مالیده است،‌ آب قطع می‌شود.