لطفا کمی صبر کنید

طی چهاردهه گذشته ایران میزبان صدها هزار پناهنده بوده است

مسئول برنامه‌ریزی کمیساریای سازمان ملل متحد در امور پناهندگان گفت: میزبانی از پناهندگان فشارهای زیادی را به کشور میزبان وارد می‌کند.