لطفا کمی صبر کنید

توضیح سازمان بازنشستگی در خصوص استخدام های ۳ روزه در این سازمان

سازمان بازنشستگی شهرداری تهران در خصوص اخباری مبنی بر استخدام های سه روزه در این سازمان توضیح داد .