لطفا کمی صبر کنید

احیاء گوزن زرد ایرانی در پارک‌های ملی دز و کرخه اولویت است

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست در جریان بازدید از پارک های ملی دز و کرخه، گفت: «احیای گوزن زرد ایرانی در زیستگاه اصلی خود از اولویت های سازمان حفاظت محیط زیست است.»