لطفا کمی صبر کنید

خانواده‌ها کارکردهای منفی شبکه‌های اجتماعی را جدی نگرفته‌اند/ شبکه های اجتماعی عامل بلوغ زودرس کودکان

در شرایطی فضای مجازی، ارتباطات نوینی را میان بخش‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ایجاد کرده که بسیاری از کارشناسان براین باورند، برای مدیریت فرصت‌ها و تهدید‌های موجود این فضا لازم ابتدا شناختی دقیق از آن به دست آوریم و در ادامه نسخه‌ای کارآمد برای آن ارایه کنیم. این درحالی است که شبکه‌های مجازی در فضای یاد شده به نوعی یکه‌تاز میدان شده‌اند و زمینه بروز تحول‌های گوناگونی را ایجاد کرده‌اند. از این رو اگرچه شناخت فضای مجازی جزء غیرقابل انکار این فضا شناخته می‌شود، اما لازم است هم اکنون در ابعاد مختلف کارکردهای مختلف شبکه‌های مجازی را نیز مدنظر داشته تا در عین استفاده بهینه از امتیازات دنیای مجازی مانع از بروز مشکلات باشیم.