لطفا کمی صبر کنید

سعید متصدی مشاور فنی رئیس سازمان حفاظت محیط زیست شد

عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست سعید متصدی معاون پیشین محیط انسانی این سازمان را به عنوان مشاور فنی خود برگزید.