لطفا کمی صبر کنید

۱۳۵۰ خانواده تهرانی متقاضی فرزندخواندگی هستند

مدیرکل بهزیستی استان تهران گفت: در حال حاضر ۱۳۵۰ خانواده در استان متقاضی فرزندخواندگی هستند و پشت نوبت قرار دارند.