لطفا کمی صبر کنید

باغ شاهی پاسارگاد ساماندهی می‌شود

ساماندهی، حفاظت، مرمت و معرفی بیشتر آبراهه‌های پردیس شاهی به‌عنوان تنها شواهد فیزیکی باقی‌مانده از این باغ جهانی در دستورکار و اولویت ...